Welkom

Psychotherapiepraktijk De Groot is een kleine praktijk voor Basis en Specialistische GGZ voor volwassenen.

Praktijkhouder en tevens regiebehandelaar van de praktijk is Ilse de Groot. Zij werkt zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid.

Vakantiesluiting

De praktijk is gesloten en niet bereikbaar op 30 november, 7 december en van 26 december tot en met 6 januari.

Contracten 2023

Voor 2023 heeft de praktijk contracten gesloten met de volgende verzekeraars:

DSW, InTwente, Stad Holland, Menzis, Anderzorg, HEMA, VinkVink, ONVZ, VVAA, Jaaah, Zilveren Kruis (inclusief Pro Life), De Friesland, Interpolis, FBTO.

Als de praktijk een contract heeft met jouw verzekeraar, dan gaat de factuur van de geleverde zorg direct naar de verzekeraar. Als er geen contract is met jouw verzekeraar krijg je zelf de factuur die je dan kunt indienen bij de verzekeraar. Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Let wel op!

Voor 2023 zijn er meerdere verzekeraars die de restitutiepolis hebben omgezet in een combinatiepolis of ander soort polis. Zij excluderen dan specifieke zorgsoorten, vaak valt GGZ daar ook onder, wat betekent dat je als verzekerde voor die betreffende zorgsoort geen recht meer hebt op de 100% vergoeding bij een ongecontracteerd zorgverlener. Dit houdt in dat je dan dus een deel van de kosten van het traject voor eigen rekening zal krijgen. Je kan dit voorkomen door te kiezen voor een verzekeraar waar de praktijk een contract mee heeft of te kiezen voor een echte restitutiepolis, waarbij dus wel een 100% van het NZA-tarief (het maximaal te rekenen tarief) vergoed wordt bij een zorgverlener die geen contract heeft met die verzekeraar. Zoek dit goed uit zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Nog een tip:

Sluit, als je weet of verwacht dat je in behandeling bent in 2023, geen verhoogd eigen risico af. Dat bedrag wordt namelijk eerst opgebruikt alvorens de zorgverzekeraar (ongeacht of er een contract ligt met de zorgverlener) gaat uitkeren.

Outdoor (wandeltherapie) sessies

Vanaf januari 2023 is het bij Psychotherapiepraktijk De Groot ook mogelijk om buiten therapie te krijgen. Dit kan voor alle behandelmethoden, dus ook voor EMDR en Schematherapie (nadat de eHealth module volledig doorgewerkt is omdat anders het bespreken van de opdrachten niet goed zal lukken).

Bij een outdoor sessie zoeken we de bossen op in het Montferland. 

Corona maatregelen

De praktijk is open met inachtneming van onderstaande maatregelen. Als u liever een afspraak heeft via beeldbellen, dan kunt u dat aangeven.

Maatregelen bij bezoek aan de praktijk

  • Desinfecteer uw handen bij aankomst op de tweede verdieping (er staat een zuil bovenaan de trap).
  • Kom maximaal 5 minuten voor het afgesproken tijdstip naar de praktijk en neem plaats in de wachtruimte aan de rechter kant.
  • Draag indien gewenst een mondkapje tot u op de stoel in de praktijk zit.
  • Neem eventueel een eigen flesje water mee als u iets wilt drinken. Op de praktijk wordt geen drinken aangeboden.
  • Neem uw gebruikte tissues en waterflesje mee naar huis en gooi ze daar weg.
  • U bent welkom op de praktijk als u niet verkouden bent, niet hoest, niet niest, geen keelpijn heeft en geen koorts heeft. U bent dus niet welkom als u wel klachten heeft maar door de GGD negatief getest bent omdat er dan het risico bestaat dat de praktijk dicht moet en afspraken niet door kunnen gaan omdat ik me ook moet laten testen met verkoudheidsklachten.
  • Wanneer u zich onverhoopt niet goed voelt of iemand in uw gezin ziek wordt, zeg dan de afspraak af (tot 24 uur voor het geplande tijdstip kan dat kosteloos) of zet de afspraak om in een beeldbel- of telefonisch contact. Het omzetten kan ook op de dag zelf. Als u de afspraak binnen 24 uur van het geplande tijdstip afzegt, dan zijn daar kosten aan verbonden ivm de gereserveerde tijd. Dit geldt ook bij ziekte of overmacht. De kosten zijn een deel van de kostprijs van een behandelsessie en deze worden niet vergoed door de verzekeraar.
  • Bij twijfel over uw gezondheid is de behandelaar het recht voorbehouden de sessie te beëindigen.

NB: Ook ik houd mij aan de afspraken en zal indien nodig een geplande afspraak omzetten in een beeldbelcontact als ik of iemand in mijn omgeving klachten heeft.

Op beeldbel- en telefonische afspraken zijn dezelfde algemene voorwaarden van toepassing als op face-to-face afspraken.

Neem bij vragen contact op via ilse@psychotherapiepraktijkdegroot.nl

Dit bericht is geplaatst op 31-03-2022